Konkursi

1

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 9. новембра 2022. године, донела следеће акте:

2

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 16. новембра 2022. године, донела следеће акте:

3

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донела следеће акте: