Vukovar prati primer Selenče

Centar za organsku proizvodnju Selenča (COPS) danas je bio domaćin predstavnicima Vukovarsko-srijemske županije, koji su, vodeći se primerom organizovanja proizvođača u okviru COPS-a, odlučili da prema istom modelu udruže poljoprivrednike u toj županiji.