Članarina

Na osnovu člana 17. i 23. Statuta udruženja, Upravni odbor na 6. sednici 31.10.2017.  doneo odluku da se uvede godišnja članarina za 2022. godinu u iznosu od 3.000 din. Molim Vas da navedeni iznos uplatite do 31.januara 2022. godine. Ako ne ispunite svoju obavezu do navedenog datuma smatraćemo da niste zainteresovani za usluge koje planiramo da realizujemo naredne godine i ostvarite prava koja Vam kao članu klastera pripadaju na osnovu važećeg Statuta pripadaju. Za navedeni iznos godišnje članarine ćete dobiti:

  • svoj podsajt u domenu www.vok.org.rs/partner/prezime (pogledajte stranicu sa svim članovima)
  • promociju vašeg rada u vidu vesti koje ćete nam slati
  • popust za usluge i nabavku inputa iz naše komercijalne ponude vok.org.rs/proizvodjaci
  • redovno obaveštavanje o novostima i konkursima putem email adrese i sms poruka
  • i pomoć pri sastavljanju dokumentacije za subvencije.

Poziv za redovnu, IV sednicu Skupštine udruženja, (koja će biti krajem februara 2018) ćete dobiti početkom februara meseca po izmirenju godišnjeg iznosa članarine i slanjem popunjene ankete: