Postavka demo ogleda u okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“

Postavka demo ogleda u okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“

U okviru projekta „Uspostavljanje održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena OT4D/PPP“ je pored proizvodnje organskog konzumnog suncokreta za Švajcarsko tržište sprovedena i naučna komponenta pomenutog projekta koja obuhvata postavku demo ogleda po principima…

The Global Bean projekat

The Global Bean projekat

The Global Bean projekat predstavlja Evropsku mrežu za promovisanje korišćenja leguminoza uproizvodnji, kao i podsticanje korišćenja mahunarki u ishrani ljudi. Poseban akcenat je napovećanju svesti o pozitivnom efektu na zemljište, životnu sredinu i zdravlje. Takođe, daje podrškuu uključivanju mahunarki u…

Poseta predstavnika kompanija Halba i Ecotop i obilazak kompanije Halba od strane predstavnica Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede

Poseta predstavnika kompanija Halba i Ecotop i obilazak kompanije Halba od strane predstavnica Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede

U sklopu projekta Uspostavljanje Održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena (Sustainable and climate resilient sunflower value chain and corresponding innovative climate resilient production systems) koji realizuje Vojvođanski klaster organske poljoprivrede u saradnji sa Institutom za…

Organski proizvodi firme Planta Sana DOO iz Šapca

Organski proizvodi firme Planta Sana DOO iz Šapca

Firma Planta Sana doo iz Šapca bavi se uvozom i distribucijom najkvalitetnijih savremenih tipova organskih i mikrobioloških đubriva, biostimulatora, biopesticida, čvrstih organskih đubriva, supstrata, kao i mineralnih vodotopivih đubriva. U svom asortimanu imaju i 3 sertifikovana organska đubriva: AGRO VERM K…