Organske farme u Vojvodini

Brošura „Organske farme u Vojvodini” je namenjena svima onima koji organsku proizvodnju vide kao svoj put u bolje sutra sa ciljem da ukaže na trenutno stanje u ovoj oblasti na području Vojvodine. Vojvodina raspolaže velikim prirodnim potencijalom za organsku proizvodnju, a pre nekoliko godina sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu izašli su i prvi inženjeri smera Organska poljoprivreda, a potom i inženjeri Ekološke poljoprivrede na Univerzitetu „Educons”. Zaokruživanjem zakonodavnog okvira i uspostavljanjem institucija stvorene su pretpostavke njenog razvoja.Publikacija „Organske farme u Vojvodini” Vojođanskog klastera organske poljoprivrede pripremljena u želji da u relativno malom sektoru stvori uslove da se tržište organskih proizvoda razvija i uveličava. Samo ujedinjeni i usmereni ka istom cilju možemo da unapredimo sektor organske proizvodnje koji može i treba da bude jedna od važnih karika u izvoznom lancu poljoprivrede naše zemlje.