Dr Miloš Rajković

Predsednik UO; Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Milica Popović

Zamenik predsednika UO; Gea Plant, Novi Sad

Nenad Novaković

Organic Control System, Subotica

Dr Anamarija Koren

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Josip Mamužić

Organski proizvođač, Ljutovo

Katarina Lipovac

Organski proizvođač, Bačka Palanka

Milenko Dolovac

Organski proizvođač, Novi Sad

Dr Mirela Tomaš Simin

Univerzitet u Novom Sadu

MSc Tamara Martinović

Edufarm, Crvenka