Obrada zemljišta u organskoj proizvodnji ima za cilj da poboljša njegovu mrvičastu strukturu, čime se olakšava prodiranje vode i vazduha i omogućuje povoljna biološka aktivnost. Za održavanje prirodnih osobina zemljišta,  proizvođači u organskoj proizvodnji primenjuju niz mera kao što su: obrada zemljišta u optimalnom vremenskom roku, lakša oruđa, podrivanje donjeg sloja zemljišta, malčiranje, nastiranje zemljišta, formiranje parcela optimalnih veličina, sadnja drvoreda i žbunja, kao i đubrenje organskim i mineralnim prirodnim đubrivima.

Da bi se zemljište dobro pripremilo za setvu i da bi se korenu biljke omogućio normalan razvoj, potrebno je primeniti sledeće mere redukovane obrade zemljišta: korišćenje lakših traktora (manja potrošnja energije po jedinci površine, slabije gaženje), redovno podrivanje donjeg sloja od 40 do 60 cm, kombinovanje više operacija u jednom prohodu i primena samo plitke obrade (da se smanje gubici vlage) tokom letnjih meseci, kao i zasejavanje biljaka za zelenišno đubrenje koje ujedno čuvaju zemljište od negativnih uticaja erozije.

Mašinska industrija sve više se prilagođava potrebama organske poljoprivrede. Specifičnosti se ogledaju u tome što su nove mašine i oruđa više orijentisani na finu obradu površinskog sloja i uništavanje korova. Očigledna je težnja da se umesto herbicida korovi efikasno uništavaju mehaničkim putem. Mašine koje se koriste u organskoj proizvodnji su po svojoj konstrukciji rangirane od jednostavnih do vrlo složenih i specifičnih. Neke od njih su: turbomotika, kombinovana drljača, međuredni kultivatori, vertikalne i horizontalne četkalice, razne pržilice sa užim i širim radnim zahvatima, specijalno kombinovane drljače itd.