Potražnja za organskim proizvodima u tržišno razvijenim zemljama u stalnom je porastu. Najveći potrošači organske hrane u Evropi su Nemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija, Danska i Švajcarska.

Tržište organskih proizvoda u Srbiji je još uvek nedovoljno razvijeno i pored značajnih pomaka načinjenih u poslednjih nekoliko godina. Svest potrošača je takođe počela da se podiže, ali uglavnom u velikim gradskim sredinama na čijim tržištima su organski proizvodi najzastupljeniji. Veliki pomak je učinjen kada su se ovi proizvodi našli na policama većih lanaca supermarketa. Na taj način su postali dostupni većem broju potrošača koji su ranije ove proizvode mogli da kupuju samo u malobrojnim specijalizovanim prodavnicama i malom broju zelenih pijaca. Danas, organski proizvodi mogu se naći u ponudi u Tempu, Univereksportu, Rodi, Merkatoru, Metrou, Maksiju i DM-u.

Ponuda organskih proizvoda iz uvoza je sve veća i to prevashodno prerađenih. Organski sveži proizvodi za sada dolaze uglavnom iz domaće proizvodnje (dominiraju biljni proizvodi). Maloprodajni lanci su pokazali interesovanje za plasman većih količina organskih proizvoda, međutim problem predstavljaju količine koje domaći proizvođači nisu u mogućnosti da obezbede što otvara veliki prostor za uvoznike.

Iako su organski proizvodi zastupljeni u maloprodajnim objektima, oni nisu dovoljno promovisani. Potrošači koji su i čuli za organske proizvode mogu imati problem da ih prepoznaju. S toga se nameće sve veća potreba za promotivnim kampanjama u maloprodajnim trgovačkim objektima koje bi imale za cilj edukaciju i podizanje svesti potrošača o značaju organskih proizvoda na zdravlje ljudi i na očuvanje životne sredine.

Najvažnija zemlja za plasman organskih proizvoda iz Srbije je Nemačka (koja zauzima 31% ukupnog evropskog tržišta organske hrane). Najviše se izvozi voće niskog stepena prerade i posmatrano pojedinačno po proizvodima, najveća vrednost je ostvarena izvozom zamrznutog voća i to kupine, maline, višnje, zatim sušenog voća kupine, maline, višnje i jagode, svežeg voća jabuke i šljive, zatim voćnih sokova i koncentrata voćnih sokova borovnice i jabuke i sušenog začinskog bilja. Pošto se iz Srbije uglavnom izvoze sirovi proizvodi, u narednom periodu bi trebalo povećati učešće gotovih proizvoda u izvozu jer takvi proizvodi ostvaruju veću dodatu vrednost. Na taj način bi se vrednost ukupnog izvoza značajno uvećala.