Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog" />

Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog

Kontakt

Adresa: Carice Milice 2, 21410 Futog
website: www.poljosko.edu.rs

O nama

Školstvo u Futogu ima tradiciju dugu gotovo tri veka.

Školska ekonomija predstavlja poligon na kom učenici svoja teorijska znanja primenjuju direktno u praksi. U tu svrhu na raspolaganju im je 100 ha obradivog zemljišta (33 ha u organskom statusu), 5 ha šume, staklenik, 10 traktora, 60 priključnih mašina, štale, izmuzište, svinjci, konjušnica, ovčarnik, senik, živinarnik, čardak, trenč silos, itd.

U skladu sa obrazovnim profilom za koji se školuju, učenici su uključeni u sledeće segmente praktične nastave:

Biljna proizvodnja
Stočarska proizvodnja
Hortikulturna proizvodnja
Mehanizacija