Univerzitet Novi Sad

Kontakt

Adresa:  Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad
website: www.uns.ac.rs

O nama

Univerztet u Novom Sadu je osnovan 28.juna 1960. godine i obuhvata 14 fakulteta koji su locirani u četiri grada AP Vojvodine: Novi Sad, Subotica, Zrenjanin i Sombor. Od 14 fakulteta koji čine Univerzitet u Novom Sadu, 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu, od kojih je 7 smešteno u univezitetskom parku: Filozofski, Poljoprivredni, Tehnološki, Pravni, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički i Fakultet za fizičku kulturu, dok se Medicinski fakultet nalazi u krugu Kliničkog centra, a Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi. Pored fakulteta koji su u sastavu Univerziteta, strukturu unutrašnje organizacije Univerziteta čine:

  1. Rektorat
  2. Sekretarijat
  3. Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i razvojna istraživanja za potrebe privrede-ACIMSI
  4. Centralna biblioteka
  5. Centar za informacione tehnologije-CIT-UNS.