Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018.godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018.godini

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja. Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao…

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih…

Danska rekorder potrošnje ekoloških proizvoda

Danska rekorder potrošnje ekoloških proizvoda

Takvo tržište je vrlo interesantno za danske proizvođače hrane, jer ih motiviše da budu inovativni i stalno razvijaju nove, zanimljive eko proizvode. Danas ekološka proizvodnja ove zemlje pokriva gotovo 10% domaćeg prehrambenog tržišta. Danski proizvođači hrane, čije se inovacije podstiču,…

Raspodela srеdstаvа u pоlјоprivrеdi i rurаlnоm rаzvојu u 2018.

Raspodela srеdstаvа u pоlјоprivrеdi i rurаlnоm rаzvојu u 2018.

Vlаdа R. Srbiје usvојilа Urеdbu о rаspоdеli srеdstаvа u pоlјоprivrеdi i rurаlnоm rаzvојu u 2018. gоdini (Оbјаvlјеnо u „Službеnоm glаsniku RS”, brој 18/18 оd 9 mаrtа 2018. gоdinе). Urеdbоm su оprеdеlјеnа srеdstvа оrgаnskој prоizvоdnji u iznоsu оd  110.000.000 dinаrа štо је zа 20 miliоnа dinаrа višе…

Zemljište – osnov organske proizvodnje!

Zemljište – osnov organske proizvodnje!

  Zemljište predstavlja ključni resurs za uspostavljanje i očuvanje ciklusa koji pruža agroekosistem. Plodnost zemljišta koja podrazumeva sadržaj pristupačnih hraniva u zemljištu je najvažnije svojstvo zemljišta, a opisuje njegovu pogodnost za biljnu proizvodnju. Produktivnost zemljišta označava produktivnost staništa koja određuje…

Globalni procvat organskog sektora

Globalni procvat organskog sektora

Veliki procvat organskog sektora: više poljoprivrednika, više zemljišta i rastućeg tržišta. 57,8 miliona hektara organskog poljoprivrednog zemljišta, 2,7 miliona organskih proizvođača,  vrednost organskog globalnog tržišta dostiglo skoro 90 milijardi američkih dolara (više od 80 milijardi evra) što je za oko…

Niske temperature vazduha i uticaj na biljke

Niske temperature vazduha i uticaj na biljke

Niske temperature vazduha, pored ostalih ekoloških i pedoloških faktora, značajan je činilac u biljnoj proizvodnji koji određuje areal gajenja neke biljne vrste, brzinu i intenzitet mnogih fizioloških procesa u biljci, dinamiku rastenja i razvića i visinu i kvalitet prinosa. Svaka…