Organska proizvodnja kruške i trešnje porodice Zeljković

Organska proizvodnja kruške i trešnje porodice Zeljković

[vc_row][vc_column][vc_column_text] U mestu sa najvišim vrhom Telečke visoravni osnovanom naseljavanjem dobrovoljaca iz Prvog svetskog rata, na površini od 3,5 ha, složna i vredna porodica Zeljković, 2010. godine započela je proizvodnju kruške i trešnje na organski način. U Gornjoj Rogatici nadomak…

Poseta Algo tehnology

Poseta Algo tehnology

  17 i 18.01.2018. god. menadžer  Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede Marija Nikolajev i predstavnica Fakulteta ekološke poljoprivrede,  Univerziteta Educons prof. Dejana Panković bile su u dvodnevnoj poseti firmi partneru Algo Tehnology u Topoli. Ova kompanija počela je sa radom pre…

Uzgoj povrća može biti UNOSAN BIZNIS i na manjoj površini

Uzgoj povrća može biti UNOSAN BIZNIS i na manjoj površini

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pola hektara zemlje, 3.000 evra investicije u organsku proizvodnju – to je dobar zasad za budući biznis iz bašte, iz koga može izniknuti 10.000 evra zarade, savetuju poljoprivrednici. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Tražnja za organskim voćem i povrćem veća je od proizvodnje u…

Proizvodnja organske maline

Proizvodnja organske maline

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Gajenje neke biljne vrste po organskim principima podrzaumeva poštovanje određenih agrotehničkih mera. Pre svega to znači da je potrebno ostvariti veliku količinu organske materije u zemljištu. Evo koje se agrotehničke mere moraju poštovati kada je reč o proizvodnji organske…

Inоvаciоni vаučеri – nоvа uslugа zа mаlа i srеdnjа prеduzеćа

Inоvаciоni vаučеri – nоvа uslugа zа mаlа i srеdnjа prеduzеćа

Fоnd zа inоvаciоnu dеlаtnоst pоkrеnuо је u оkviru Prоgrаmа trаnsfеrа tеhnоlоgiја nоvu uslugu nаmеnjеnu mаlim i srеdnjim prеduzеćimа (МSP) – inоvаciоni vаučеri. Inоvаciоni vаučеri prеdstаvlјајu јеdnоstаvаn finаnsiјski pоdsticај kојi оmоgućаvа mаlim i srеdnjim prеduzеćimа dа, kоristеći uslugе nаučnоistrаživаčkоg sеktоrа, pоdignu…

Organska hrana – gde je istina?

Organska hrana – gde je istina?

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Ono si što jedeš, kaže jedna poslovica. Upravo je ta ideja pomogla da proizvodnja organske hrane izraste u industriju koja donosi više milijardi dolara godišnje, budući da ljudi žele bolje ne samo za sebe nego i za svoju okolinu.…

Organski uzgoj heljde

Organski uzgoj heljde

Heljda, osim visoke hranjive vrednosti i medonošenja, ima veliki agrotehnički značaj: brzo raste, guši korove, dobar je predusev i usvaja iz zemljišta teško rastvorljiva jedinjenja fosfora. Jedna od njenih najvećih prednosti je to što je izuzetno pogodna za organski uzgoj. Koji…