Šta treba znati pri planiranju plodoreda?

Šta treba znati pri planiranju plodoreda?

Čuvanje plodnosti tla na oranicama ostvaruje se dobrim planiranjem plodoreda, posebno u ekološkoj proizvodnji. U ovom ratarenju, u strukturi plodoreda, krmne i leguminozne biljke, odnosno usevi za zeleno đubrenje, zauzimaju najmanje 20% obradivih površina, a strnine ili okopavine ne smeju da obuhvataju više od 50%. Pri tome…

Đubrivo za organsku proizvodnju

Đubrivo za organsku proizvodnju

Vojvođanski klaster organske poljoprivrede je za svoje članove uspeo da obezbedi đubrivo za organsku proizvodnju. U pitanju je đubrivo  koje ostaje u bioelektrani posle iskorišćenog silažnog komposta i koje ne prošlo anaerobnu fermentaciju na 40C. Đurivo ne sadrži seme korova, kao…