Organska proizvodnja u Padeju

Organska proizvodnja u Padeju

Posetili smo poljoprivredno gazdinstvo Irina Avdalović u mestu Padej, naselju koje se nalazi u severnom delu Banata na ušću Zlatice i reke Tise. Razgovarali smo sa vlasnicom Irinom Avdalović o tome kako se opredelila za organsku proizvodnju, kako izgleda proces…

Posetili smo PG Zoran Atanacković iz Crepaje

Posetili smo PG Zoran Atanacković iz Crepaje

Organska proizvodnja se odvija u skladu sa prirodom, a zadatak joj je da podstakne i intenzivira biološke cikluse unutar proizvodnog sistema što uključuje mikroorganizme, zemljišnu floru i faunu, biljke i životinje. Predstavlja human oblik proizvodnje hrane, ali i način života.…