Da na 80.000 ha bude organska hrana

Da na 80.000 ha bude organska hrana

Cilj Srbije je da u narednih deset godina poveća površinu pod organskom proizvodnjom za gotovo deset puta, sa sadašnjih 8.200 na 80.000 hektara. Ovo se čulo danas na javnoj raspravi o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana za organsku proizvodnju u Privrednoj…