Ekološki uzgoj špargle za početnike

Ekološki uzgoj špargle za početnike

Ime špargle potiče od grčke reči asparagus, što znači izdanak. Mladi izdanci špargle beru se u maju i junu u kontinentalnom području. Na tržištu su prisutna dva tipa špargle: divlja ili samonikla i kultivisana odnosno pitoma špargla.