Izmenjen Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Izmenjen Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju 120% veći od osnovnih podsticaja za biljnu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju kojim se bliže propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Prema izmenjenom Pravilniku, podsticaji za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju se za biljnu proizvodnju i utvrđuju u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 120% od iznosa za podsticaje koji se isplaćuju za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju.

Pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se bliže uređuje ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, ispunjava i sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Zahtev za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju podnosi se na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju u __ godini, koji je deo osnovnog Pravilnika.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju je, prema izmenjenom Pravilniku, 228.800 dinara.


Kompletan tekst Pravilnika i Zahtev za podsticaje možete da preuzmete OVDE

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *