Reforma u organskoj proizvodnji EU

Reforma u organskoj proizvodnji EU

Većina zemalja EU protivi se organskoj reformi jer smatraju da je prag rezidua od nula odsto u eko proizvodima neprihvatljiv za organske farmere. Ne namerne kontaminacije pesticidima i ostalim hemijskim materijama koje prate konvencionalnu poljoprivredu su česte, a kazne su…