Poljoprivredno gazdinstvo Dolovac iz Futoga

Poljoprivredno gazdinstvo Dolovac iz Futoga

Gazdinstvo Dolovac se nalazi u trećoj godini konverzije. Ukupna površina zemljišta kojom raspolažu je 10 ha od čega se 3 ha koristi za organsku proizvodnju, dok je na ostalom delu gazdinstva zadržan konvencionalni način proizvodnje. Milenko Dolovac, inženjer informatike, se…