Додатна средства за сертификацију органске пољопривреде и производње малих произвођача

Додатна средства за сертификацију органске пољопривреде и производње малих произвођача

Савремни потрошачи очекују да купљена храна буде квалитетна и безбедна. Стога, последњих година сертификација постаје веома важна и пред произвођаче се све чешће, од стране великих трговачких ланаца, али и потрошача, постављају захтеви за примену одређених стандарда. Такође, расте и тражња за прoизвoдима кojи сe oдликуjу aутeнтичнoшћу и трaдициjoм, oднoснo прoизвoдима са дoдaтoм врeднoшћу, кoja прoизилaзи из врeднoсти њихoвoг сaстaвa, нaчинa прoизвoдњe и прeрaдe или спeцифичнoсти пoднeбљa сa кojeг дoлaзe. Са друге стране, за мале произвођаче финансијски трошак представља велику препреку. Због ових чињеница Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обезбедило је додатна средства како би се процеси производње пољопривредних и прехрамбених производа ускладили са захтевима међународних стандарда за безбедност хране, али специфичних стандарда намењених припадницима различитих верских заједница. Све ово допринеће бољој конкурентности пре свега малих произвођача и произвођача органских производа на домаћем и иностраном тржишту.

Ресорно Министарство произвођачима још од 2013. године омогућава да остваре подстицајна средства за увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла. Да је ова одлука исправна говори и податак о рекордним извозним резултатима сектора за органску пољопривреду који је током 2020. године извезла 30% више него претходне године.

Повећање износа по кориснику ових подстицаја посебно је интерсантно за органске произвођаче и то за оне који имају групну производњу и окупљају и по неколико стотина коопераната. Овај систем органске производње се у нашој земљи показао као веома успешан, с обзиром на то да омогућава економску добит и газдинствима са мањим површинама у руралним подручијима са отежаним условима рада у пољопривреди. Министарство пољопривреде наставља са подршком произвођачима органске хране са истим средствима по хектару као и прошле године у износу 26000 динара по хектару.

 

Према одлуци, сваки захтев биће могуће подржати са милион динара. Ово су сертификати које могу добити пољопривредници уз финансијску подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде:

1) система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду;

2) добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду;

3) система квалитета хране према HALAL стандарду;

4) система квалитета хране према KOSHER стандарду;

5) производа добијених методама органске производње;

6) производа са ознаком географског порекла;

7) производа са ознаком „српски квалитет”

Извор: МПШВ

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *